ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΩΦΑ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΚΕΨΗΣ – Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πληροφορίες για το τελικό ψηφιακό συνέδριο στις 19 Ιουνίου 2021: