Καλωσορίσατε στους «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΚΕΨΗΣ»

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα «ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΚΕΨΗΣ» – Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην επιστημονική θεωρία για την καλλιέργεια της Θεωρίας του Νου στα κωφά και βαρήκοα παιδιά και στους εφήβους. Η ιστοσελίδα προσφέρει στους εκπαιδευτικούς πολλά μαθήματα και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορες ομιλούμενες και νοηματικές γλώσσες. Στην εργαλειοθήκη υπάρχουν πληροφορίες για τη Θεωρία του Νου.